Evaluering af tilsyn i daginstitutionerne

Orienteringen tages til efterretning.