Evaluering af aftale om loyalitetstillæg

Orienteringen tages til efterretning med denne bemærkning:

 – At sagen sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv