Etableringen af en ungdomsklub i Qinngorput

Indstillingen godkendes.