Etablering af Ungdomsklub i Qinngorput

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Børn og Skole. Da dette forslag er identisk med tidligere forslag fra Randi Vestergaard Evaldsen, skal disse to behandles sammen, af forvaltningen, og det besluttes at den derfor ikke sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.