Etablering af socialøkonomiske virksomheder

Orienteringen tages til efterretning.