Etablering af Nuuk Erhvervsråd

Indstillingen godkendes.

Oppositionen udpeger Ane Egede Mathæussen (S)