Etablering af afskærmet pavillon ved KNI’s butik

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes.