Erhvervsplan 2021

Indstillingen godkendes.

Mindretalsbemærkning fra Siumut: tilføjes til Erhvervsplanen, at der støttes op omkring iværksætteri i Øst.