Erhvervsfremme Østgrønland

Orienteringen tages til efterretning.