Endelige godkendelse af Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk

Indstillingen godkendes.