Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 4E2-1 Niaqornannguaq, Nuuk

Indstillingen godkendes.