Endelig vedtagelse kommuneplantillæg – 1C8-7 Nuuk Bymidte, Oles varehus

Indstillingen godkendes