Endelig vedtagelse kommuneplantillæg – 1C38-1 Qullilerfik Nuuk

Indstillingen godkendes