Endelig vedtagelse kommuneplantillæg – 1C37-1 Nationalgalleri

Indstillingen godkendes