Endelig vedtagelse kommuneplantillæg – 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk

Indstillingen godkendes