Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg O8, Det åbne land

Indstilling godkendt.