Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4B4-1 og 4E1-1 Sprængstofdeponi og et offentligt deponi, Nuuk, Qinngorput bydel

Indstilling godkendt.