Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4A8-1 Ningitsivik, Nuuk, Qinngorput bydel

Indstillingen godkendes.