Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2C3-1 Havnefront og boliger, Nordlige del af Iggia, Nuuk, Nuussuaq bydel

Indstilling godkendt.