Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg, 2B2-4 Qeqertat 2020, Nuuk, Nussuaq bydel

Indstillingen godkendes.