Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1C6-1 Entreprenørdalen, Nuuk, Nuuk bydel

Indstilling godkendt.