Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1C16-1, Kissarneqqortuunnguaq

Indstilling godkendt.