Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, 1A20-1, De tre søskende, Nuuk

Indstillingen godkendes.