Endelig vedtagelse – 1C6-2 Gartnerigrunden

Indstillingen godkendes