Endelig godkendelse projektansøgning Berjaya Boligprojekt, Eqinga Qinngorput

Indstillingen udsættes indtil der foreligger en miljørapport for udvalget.