Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø

Indstillingen godkendes