Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 1A5-2 Tuapannguit, Nuuk

Indstillingen godkendes.