Endelig godkendelse af Trafikplan, del 1: Vej- og stinettet, Nuuk

Indstillingen godkendes.