Endelig godkendelse af Qullilerfik, Ny boligbebyggelse i Nuuk

Indstillingen godkendes med bemærkning om, at der ønskes, at der tages hensyn til parkeringsforholdene omkring forsamlingshuset.