Endelig godkendelse af Projektansøgning Ungdomsboliger og Ældreboliger i Nuussuaq

Indstillingen godkendes.