Endelig godkendelse af Projektansøgning Råstofanlæg Nuuk

Indstillingen godkendes.