Endelig godkendelse af Projektansøgning Råstofanlæg i Nuuk

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning:

Inden punktet sendes videre, pålægges forvaltningen at indhente yderligere oplysninger fra de relevante departementer i Selvstyret.