Endelig godkendelse af projektansøgning Qullilerfik

Indstillingen godkendes