Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 4A7-2 Mitsimmavik, Nuuk

Indstillingen godkendes