Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport

Indstillingen godkendes