Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport

Indstillingen godkendes