Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk

Lone R. Pedersen (IA) og Storm Ludvigsen (IA) forlader salen.

Indstillingen godkendes.