Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk

Indstillingen godkendes