Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk