Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat