Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 20C6-2 Paamiut

Indstillingen godkendes