Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet

Indstillingen godkendes