Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C3-5 Aqqusinersuaq Qatserisut

Indstillingen godkendes