Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk

Indstillingen godkendes med følgende ændring, der skal gives mulighed for erhvervsfunktioner i detailområde B, inden sagen behandles ved Kommunalbestyrelsen.