Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik, Nuuk

Indstillingen godkendes