Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 1A6-3 Qaqortoq & Avannarliit Nuuk

Indstillingen godkendes.