Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk

Indstillingen godkendes