Endelig godkendelse af Kommuneplan 2032

Indstillingen godkendes med følgende mindretalsudtalelse fra Siumut: at rekreative områder vægtes.