Endelig godkendelse af kommunaplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center, Nuuk

Indstillingen godkendes