Endelig godkendelse af Helhedsplan for Tasiilaq

Indstillingen godkendes med en bemærkning om: at der indtænkes asfaltering på arealet.